Futbol Empreses

Campions temporada 2011-12

Per a més informació:

Àrea d'esports 97153 39 90

futbol7pollensa@gmail.com

Junta directiva Futbol 7 Empreses Rte. Posito - Club Pollença

President: Jaume Crespi

Vicepresident: Josep A. Perelló  

Secretari-Tresorer:  Joan Joan 

Vocal: Tomeu LLopart 

Vocal: Jordi Pascual