Secció de Muntanya

 

 

SECCIÓ DE MUNTANYA

Sala Tatamis Pavelló de Pollença: dimarts i dijous a les 20.30 h.

 639566331 (Marti Fornes)

 correu electrònic: secciodemuntanya@gmail.com i

 web https://secciodemuntanyapollenca.wordpress.com/